Kontaktujte nás: pestakova@vevlastnichrukach.cz

Terapie bývá někdy také nazývána poradenstvím pro pro rozvoj osobnosti, psychoterapií.  Jde o konzultaci, která si klade za cíl pomoci klientovi nalézat řešení ve složitých, či krizových životních situacích, adaptovat se na změny či změny ve svém životě realizovat.

V terapii není velkých a malých témat - jde o to pomoci klientovi k žádoucí změně díky které bude život klienta kvalitnější, klient spokojenější.

Konzultace probíhají jako:

 • individuální;
 • skupinové (rodina, přátelé, lidé které klient pozve na konzultaci a oni souhlasí);
 • párové (vztahová rovina v partnerství, manželství, mezigenerační).

Ve své terapeutické praxi využívám tyto přístupy: 

 • na řešeni orientovaný přístup (Solution-focused aprroach- zkratka SF);
 • hypnoterapii zaměřenou na řešení (hypnózu)
 • Kids skills - na řešení orientovanou práci s dětmi, rodiči a komunitou
 • Kognitivině behaviorální terapie (KBT)

SF přístup nepracuje s mnohdy složitou analýzou příčin, ale zaměřuje se na žádoucí (chtěný) stav a cesty které k němu vedou. S klienty se soustředíme na zdroje, posun a rozvíjení toho co funguje. Spoluvytváříme s klienty takový život, v kterém budou spokojenější.

Hypnoterapie je efektivní a léty prověřený terapeutický nástroj, který může pomoci s různými obtížemi které jsou často i mimo volní kontrolu klienta. Tedy nejsme schopni je ovlivnit přímo - např. úzkost, fobie, prožitek bolesti, nutkavé představy. K hypnóze mě přivedla potřeba mít více způsobů jak pomáhat klientům a zejména moje praxe s klienty s chronickým onemocněním, handicapem či psychickým onemocněním. Ráda jí nabízím tam, kde mám důvěru v její přínos.
Hypnoza je spojována s mnoha mylnými představami, mýty a obavami. Vždy pracujeme na cíli který si určí klient, nelze zhypnotizovat klienta k chování či jednání které nechce.
Praxe mě přivedla k dotazům jak je hypnoza v souladu s křesťanskými principy. Většina církví ji jako léčebný nástroj neodmítá. Max Kašparů, známý psychiatr a trvalý jáhen, který s hypnozou pracuje a učí ji uzavírá toto téma s myšlenou, že pokud je hypnoza v odborných rukou morálního člověka, je její využití v porádku. A tak je to u mnoha dalších věcí - záleží na tom kdo a jak nástroj pomoci využívá. 

Kids skills  je metoda, která vznikla ve Finsku. Konkrétně ji rozvíjí  Ben Furman a Tapani Ahola  (www.kidsskills.org). Metoda  Kids' Skills je způsob, jak pracovat s různými druhy problémů a trápení u dětí nebo v rodině  tvořivě a hravě.  Metoda přináší efektivitu a zaměřuje se na to co se potřebuje dítě a rodina naučit, aby bylo lépe. Tento nepatologizující a na spolupráci zaměřeným způsobem přináší pozitivní změny a příležitost k osvlavám posunů a úspěchů pro dítě i pro rodinu.  Metodu využívám u dětí od 4 let věku.

Slovo „kognitivní“ v názvu Kognitivině behaviorální terapie (KBT)  souvisí s myšlením a vnímáním, slovo „behaviorální“ s chováním. Tato terapie neřeší minulost, nehledá příliš příčiny, ale zaměřuje se na aktuální prožívání a chování. Změna v těchto oblastech oproti dosavadním způsobům
chování a prožívání, pomáhá k tomu aby se nám žilo lépe.

Klienti mě nejčastěji oslovují v situacích kdy:

 • zažívají životní krizi;
 • se jim ve vztahu, rodině nebo životě těžko funguje nebo domlouvá;
 • žijí ve stresu, trápí je deprese, mají úzkosti;
 • mají trápení v rodině;
 • chtějí změnit svůj vztah k sobě, zapracovat na sebevědomí;
 • trpí zdravotními obtížemí či handicapem;
 • potřebují se zorientovat v sobě, v životě;
 • chtějí pracovat se svou závislostí (alkohol, drogy, počítač, práce, sociální sítě...);
 • jsou dlouhodobě nespokojení;
 • děje se jim v životě, nebo mají v životě něco co chtějí změnit aby jim bylo lépe.

I v letošním roce je možné na psychoterapii čerpat příspěvek od zdravotních pojišťoven. VZP přispívá 5 000 Kč, ČPZP 2500 Kč, ZPMV 4000 Kč. Informace naleznete v případě VZP zde, v případě ČPZP zde, ZPMV zde.                               pojištovny