Kontaktujte nás: pestakova@vevlastnichrukach.cz

                            MEDIACE = mimosoudní řešení sporů

                    RODINNÁ MEDIACE =  řešení sporů a konfliktů v rámci rodiny

Co ale přináší mediace oběma stranám?

 • Efektivitu - soudní spory bývají dlouhé, nepříjemné a drahé. Mediace přináší rychleji výsledek ve kterém nikdo neprohrál. O náklady se většinou obě strany podělí;
 • zachování expertnosti - v mediaci nerozhoduje někdo z vnějšku (soud). Členové rodiny jsou nejlepšími experty na svou situaci, tak mohou v rámci mediace najít řešení které povede ke spokojenosti obou stran;
 • orientace na řešení - neřešíme minulost, nehledáme viníky, hledáme cestu pro budoucnost - to podpoří vzrahy
 • dobrovolnost - účast je dobrovolná, účastnící chtějí ukončit konflikt - mnohdy v zájmu společných dětí;
 • důvěrnost - bezpečné prostředí, mediátor je vázán mlčenlivostí;
 • nestrannost - mediátorovým cílem je dohoda- nikoli výtězství jedné ze stran;
 • komplexnost - mnohdy se vyřeší i problémy které nebyli původně obsahem jednání.

 

Při rodinné mediaci jde o setkání členů rodinykteří potřebují řešit nedorozumění či konflikt a využívají pomoc a podporu nezávislého mediátora.

Nejčastěji podporuji rodiny při:

 • rodinné mediaci - zaměřující se na konflikty ve vzájemném soužití a chodu rodiiny;
 • rozvodové/rozchodové  a porozvodové/porozchodové mediaci - zamětující se na řešení konfliktů v souvislosti s rozchodem rodičů.

Mediační setkání vedu jako nestranný a neutrální prostředník komunikace, který pomáhá domluvit se, porozumět si, a hlavně najít společně řešení které vyhovuje celé rodině.

Mediační setkání probíhá na neutrální půdě a je věnována pozornost potřebám a přáním všech zúčastněných. Setkáváme se u kulatého stolu.

Cílem mediace není jen řešení problému, ale i podpora komunikace na nastavení lepší spolupráce mezi účastníky.

Mediace je vhodným nástrojem:    

 • pro obnovení komunikace mezi partnery;
 • pro dosažení dohody o výchově nezletilých dětí;
 • pro dosažení dohody o styku rodičů s nezletilým dítětem, či o výživném;
 • pro řešení sporů v rodině (včetně mezigeneračních).

jdjdjd                

Mediační sezení trvá obvykle 3 hodiny a je postaveno na základních prinicpech mediace:

 • dobrovolnosti;
 • spolupráci;
 • diskrétnosti;
 • nestrannosti.

Výstupem úspěšné rodinné mediace je písemná mediační dohoda, v níž jsou zachyceny zásadní oblasti u kterých došlo ke shodě.