Kontaktujte nás: pestakova@vevlastnichrukach.cz

Supervize je stále více se rozšiřujícím nástrojem profesního růstu, která je nejčastěji využívána v pomáhajících profesich

Jako supervizorka jsem průvodkyní, která pomáhá jednotlivci, skupině či týmu při vnímání a reflektování profesnich témat. Může se to týkat vlastní práce, vztahů na pracovišti, komunikace v týmu, procesů, nacházení nových řešení u složitých nebo problematických situací, zlepšovat kvalitu péče či práce. 

Supervize je efektivní v boji proti syndromu vyhoření.

Cílem supervize NENÍ hodnotit, ani hledat pochybení. Hlavním úkolem je podpora pracovníků formou:

  • případové supervize - zaměřené na práci s klienty/žáky;
  • týmové supervize - zaměřeno na práci v týmu;
  • manažerské supervize - zaměřeno na roli vedoucího pracovníka.
  • individuální supervize - podpora dle potřeb pracovníka

S klienty hledáme cesty jak by mohlo být jim (nebo jejim klientům/žákům/kolegům, podřízeným) v práci lépe a vše fungovalo. Snažíme se věci vnímat z různých úhlů pohledu, zaměřujeme se na potřeby a možnosti jak je naplňovat.

Supervize je možné realizovat individuálně nebo ve skupině (optimálně do 10 osob). Pro menší týmy nabízím i svůj konzultačni prostor.

Obecně platí že je výhodnější (čti efektivnější) dlouhodobá spolupráce s jasně nastavenou periodicitou.

Aktuálně realizuji skupinové i individuální supervize v sociálních složbách a ve školách (i v rámci Šablon a JAK), jako dobrovolník také ve zdravotnictví (první linie v souvisosti s covidovou situací, či podpora zdravotníkům působícím na Ukrajině).

Ráda pomáham  závadět supervizi jako nástroje kvality a péče o zaměstnace v sociálních službách i ve školství. Vnímám jak tento krok může být složitý, ale také vidím benefity které to přináší.  Dobře nastavený supervizní kontrakt je prvním krokem.