Kontaktujte nás: pestakova@vevlastnichrukach.cz

REFERENCE

Přímá podpora klientů:

" Pěkné prostředí kde můžu říct co se mi děje a co cítím a nikdo me nesoudí. Zažila jsem pochopení a poslouchání a taky zájem o to co chci a jak by to mělo vypadat abych byla spokojená" Mirka 

" Brzy jsem zaznamenal první změnu k lepšímu, což bylo velmi motivující. Naučil sem se to co se daří vnímat jako svou práci, dřív jsem si říkal že se "to děje samo", to vše za laskavé a humorem prodchuté podpory paní Markéty". Marek 

" Kupa z počátku pro nás zvláštních otázek, které nám pomohly zjistit co chceme a jak na tom pracovat, dneska o věcech a našem vztahu přemýšlíme jinak" Jana a Pavel

" Nový pohled na možnosti které v práci mám, uvědomění si kdo jsem a co tam dělám a pro koho" Radmila

" Profesionalita a lidskost, pochopení a zároveň směřování k posunu - žádné bezbřehé tlachání. To jsem potřeboval". Jiří

"Syn si rád chodil povídat a hrát s "Markétou", a společné plánování a realizace oslav nově naučených věcí se u nás v rodidě "uchytilo" i mimo terapie. Martínek i my jsme toho díky paní Markétě hodně zvládli, a fungujeme teď jako rodina bez strachů, zbytečných trápení a víc radostně"  Marie a Martínek (8 let)

" Umím vzládat své úkosti, umím si pomoct než se to "rozjede",  díky tomu zase funguju v rodině, ve firmě a vůbec"  Alexander

" Mohla jsem mluvit o tom proč se řežu a nikdo si nemyslel že jsem divná. Už 6 měsíců jsem to neudělala a myslím že si už umím ulevit jinak. Taky teď víc mluvím s našima. Bylo fajn že mamka se mnou byla když jsem jí na povídání chtěla a někdy jsem zase byla sama, a že i táta si troufnul jít se mnou a poslouchat jak se cítím".  Tamara (15 let)

djdjdjd

Supervizejdjdjd

"Supervize od paní Pešťákové jsou v našem zařízení vedeny velmi profesionálně se zaměřením na řešení problému, nikoliv na hledání jeho příčin. Díky tomu se tak naši zaměstnanci učí, že vše má své řešení a je jen potřeba se ho naučit hledat. Paní Pešťáková nám pomáhá i s našimi trápeními a zvyšuje tak naši odolnost vůči stresu a předcházíme tak i syndromu vyhoření. Jsme velmi rádi, že jsme s paní Pešťákovou začali spolupracovat."  Mgr. Monika Kopecká, vedoucí zařízení, Domov pro seniory Dubina, Pardubice

"Při setkáních s paní Markétou Pešťákovou velmi oceňuji jasný a zároveň citlivý způsob komunikace. Velmi mi vyhovuje, že paní Pešťáková má velké množství zkušeností z pedagogického prostředí. Obratně tak dokáže nasměrovat k řešení situace, pomůže najít nový úhel pohledu."  Mgr. Martin Slezáček, ředitel škol Bohemia, Chrudim

k

Lektorská činnost

" S paní Markétou spolupracujeme jako s lektorkou delší dobu a jsme maximálně spokojeni. Dokáže posluchače zaujmout, hovoří z praxe a vždy dokáže poskytnout odborné rady k řešení konkrétních situací." Mgr. Bc. Marcela Nováková, ředitelka - Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje 

" Mgr. Makéta Pešťáková působí v NIDV (od 1.1.2020 NPI ČR) jako akreditovaná lektorka několika vzdělávacích programů zaměřených na kariérové poradenství. Pro NPI Jihlava realizovala přezenční vzdělávací programy i programy na objednávku na míru potřebám škol. Účastníky vzdělávacích programů je výborně hodnocena z hlediska užití výukových metod, přínosu poznatků pro praxi i příležitosti k zapojení se. Jako metodik a kariérová poradkyně oceňuji její profesionalitu, odbornost a praktické zaměření vzdělávacích programů v nichž naplno využívá svých profesních zkušeností, koučovacího přístupu i šikoré palety nástrojů." Mgr. Darina Čermáková, metodik vzdělávání NPI ČR, krajské pracoviště Jihlava