Kontaktujte nás: pestakova@vevlastnichrukach.cz

Dobrý den,

jmenuji se Markéta Pešťáková a v pomáhajících profesích se pohybuji, a od svých klientů a žáků se učím, již více než 20 let. červenec MP21.jpg

Praxi jsem od roku 1999 sbírala ve školství, v sociálních službách, v justici i v univerzitním prostředí, i ve zdravotnictví. Byli to různé posty, projekty, organizace ale všechny je propojovala práce s lidmi, jejich podpora a snaha o pozitivní změnu v jejich životech.

Mám profesní zkušenosti jako speciální pedagožka, psychoterapeutka, mediátorka, lektorka, metodička, supervizorka, koučka, kariérová a sociální poradkyně i manažerka.  Tyto své zkušenosti a dovednosti nabízím také klientům v rámci své privátní praxe.

Moje role je být průvodcem na cestě, po které se klient rozhodl vydat. Podporovat ho v tom, aby on byl tím hybatelem který dosáhl žádoucí změny a využívat k tomu nejen vše co mi má odborná kvalifikace nabízí ale také lidský přístup, laskavý humor a pochopení. 

Momentálně se profesně zaměřuji zejména na individuální podporu dětských i dospělých klientů (terapie, hypnoterapie, koučování, supervize), práci s páry a celými rodinamipodporu školských subjektů a poskytovatelů sociálních služeb (skupinové a individuální supervize), řešení rodiných sporů cestou pro všechny strany přijatelnou (rodinné mediace), vzdělávání profesionálů i veřejnosti (kurzy, sebezkušenostní aktivity). Do nedávna jsem působila na zkrácený úvazek jako zaměstnanec ve školství kde mým úkolem byla přímá podpora žáků, rodičů a pedagogů.CAP_odznak_radna_F_web.png

I nadále se vzdělávám a posouvám. Ráda si rozšiřuji profesní rozhled a učím se od svých kolegů, z odborné literatury, od klientů. Vítám nové pomůcky a nástroje které mohou být nápomocny klientovi na jeho cestě.

Sama využívám v rámci soukromého i profesního růstu terapie, koučování a supervize.

Jsem řádným členem České asociace pro psychoterapii.

Aktuální dlouhodobé vzdělávání:

 • NA ŘEŠENÍ ZAMĚŘENÁ SUPERVIZE A KOUČOVÁNÍ (430 hod, 2020-2024, DALET)

Moje kvalifikace a vybrané kurzy a výcviky:

 • 2001-2004    Univezita Hradec Králové (Speciální pedagogika - etopedie, psychopedie)
 • 2004-2006    Masarykova Univerzita Brno (Speciální pedagogika - edukace žáků s poruchami chování, speciální pedagogika dospělých a seniorů)

 • ÚZKOST A DEPRESE Z POHLEDU INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOLOGIE (Mansio, 2024)
 • VÝCVIK FOCUSING - TĚLESNĚ UKOTVENÉ PROŽÍVÁNÍ (Klinika zvládání stresu, 2024)
 • MINDFULNESS (Klinika zvládání stresu, 2024)
 • METODY KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE (KBT) V PRAXI (2022, Psychosomatická klinika)
 • SEBEPÉČE PRO POMÁHAJÍCÍ PROFESE (2022, Psychosomatická klinika)
 • HYPNOTERAPIE ZAMĚŘENÁ NA ŘEŠENÍ - využití přímých a nepřímých sugescí při spoluvytváření řešení s klienty (160 h, 2019-2020, DALET)
 • KIDS‘ SKILLS – NA ŘEŠENÍ ORIENTOVANÁ PRÁCE S DĚTMI, RODIČI A KOMUNITOU (48 hod, 2020, DALET)
 • LEKTORSKÉ MINIMUM (EPALE 2019)
 • SOLUTIONS FOCUS – KOMPLEXNÍ VÝCVIK V PORADENSTVÍ A TERAPII ZAMĚŘENÉ NAŘEŠENÍ (DALET, 2013 – 2018, 710 HODIN, schváleno pro zdravotnictví)
 • INTERNÍ KOUČ (ESCHOLA, 2018 - 120 HOD)
 • DIAGNOSTIKA SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ – DYSTEST 2018
 • VÝCVIK MEDIACE (ASOCIACE MEDIÁTORŮ, 2017 - 100 HODIN)
 • DIAGNOSTICKÉ METODY PRO PERSONALISTIKU A PORADENSTVÍ – AKREDITAČNÍ KURZ (2015)
 • TRÉNINGOVÝ PROGRAM PRO KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ (AKR. MŠMT, MPSV – 42 HOD, 2014)
 • KOUČOVACÍ VÝCVIK (REKVALIFIKACE, 165 HODIN, 2014)
 • KARIÉROVÉ KOUČOVÁNÍ (2014 -30 HODIN)
 • KLÍČOVÉ KOMPETENCE PRO KOMUNIKACI A EDUKACI STUDENTŮ SE SPEC. POTŘEBAMI (40 HOD, 2014)
 • SUPERVIZE A SUPERVIZNÍ PODPORA V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH (125 HOD, 2016)
 • KRIZOVÁ INTERVENCE (2008, 2010, 2018)
 • SYSTEMICKÁ A NARATIVNÍ TERAPIE V SOCIÁLNÍ PRÁCI (100 HOD, 2012-2013)
 • TELEFONICKÉ A INTERNETOVÉ PORADENSTVÍ (2010)
 • KURZ SOCIÁLNÍHO PORADCE (150 HODIN 2009)
 • KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ (48 HOD, 2009)
 • PORADENSTVÍ OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ, DOMÁCÍ NÁSILÍ A JEHO ŘEŠENÍ V PRAXI (2009,2011,2012)
 • REALIZACE PRÁV DÍTĚTE V MULTIKULTURNÍM PROSTŘEDÍ (2007-100 HODIN)
 • PRÁCE SE ZÁVISLOSTÍ (2007 -100 HODIN)
 • LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI (2007- 40 HODIN)
 • HRY PRO ZVLÁDÁNÍ AGRESIVITU A NEKLIDU (2006 -50 HODIN)