Kontaktujte nás: pestakova@vevlastnichrukach.cz

Jako lektorka působím od roku 2001 a nabízet účastníkům kurzů nové informace, úhly pohledu či dovednosti mě stále moc baví.  Věřím že vzdělávání nemá být nudné memorování ale diskuse, prostor pro myšlenky a humor, místo ve kterém je prostor hledat si svou jedinečnou cestu.

Na začátku každého kurzu či semináře sbírám potřeby jednotlivých účastníků jako kamínky a společně z nich pak skládáme jedičnečný obraz každého vždělávacího setkání.

Vzdělávání realizuji prezenčně nebo on-line formou. 

Ráda se učím od účastníků kurzů a ráda připravuji kurzy a semináře přímo na míru potřebám. Potkejme se osobně nebo on-line a můžeme společně zmapovat co konkrétně potřebujete a v jakém aranžmá to já mohu nabídnout.

V rámci vzdělávání se zaměřuji na:

 • pedagogické pracovníky (i v rámci DVPP);
 • sociální pracovníky;
 • žáky ZŠ, SŠ;
 • studenty univerzit;
 • veřejnost;
 • klienty sociálních služeb.;

Jako lektor jsem i garantem akreditací kurzů na MŠMT i MPSV.

Držím témat u kterých jsem si svou odbornost ověřila v praxi a v kterých se i nadále vzdělávám.

Zaměruji se zejména na:

 • pedagogickou diagnostiku a spec. pedagog. diagnostiku;
 • preventivní a sebezkušenostní aktivity pro žáky;
 • pedagogické intervence (syndrom CAN, šikana, domácí násilí, rozpad rodiny, specifické vzdělávací potřeby) 
 • finanční gramotnost;
 • techniky aktivního naslouchání;
 • přístup zaměřený na řešení při práci;
 • krizovou intervenci;
 • kariérové poradenství (pro žáky, pedagogogy, sociální pracovníky);
 • koučovací přístup v pomáhajících profesích a ve školství;
 • vedení poradenského rozhovoru;
 • podpora žáků/klientů se specificými potřebami,
 • psychohygienu a komunikaci

Mým cílem je pro všechny zúčastnéné efektivní vzdělávání  a tak se vždy zajímám co by mělo být výsledkem společně stráveného času. 

5291793549_a0c63cf070_k.jpg