Kontaktujte nás: pestakova@vevlastnichrukach.cz

akreditace instituce MŠMT.png

V oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) působím zejména jako lektor a odborný garant od roku 2001. Spolupracovala jsem v minulosti s různými subjekty na místní i celorepublikové úrovni. Zaměřuji se na pedagogické pracovníky škol i školských zařízení.

V roce 2020 jsem získala sama akreditaci instituce k provádění vzdělávacích programů dle zákona č. 563/2004 Sb, o pedagogických pracovnících.  

Ve stejném roce jsem také akreditovala první kurz zaměřený na techniky aktivního naslouchání.

Nadále působím jako lektor pro další subjekty a pomáhám zajímavým programům k akreditacím jako odborný garant.

Školství pro mě je a bylo srdcovou záležitostí a ráda podporuji pedagogy a přináším užitečné nástroje, podporuji dovednosti, pomáhám rozšiřovat kompetence aby bylo pedagogům i žákům ve škole lépe.