Kontaktujte nás: pestakova@vevlastnichrukach.cz

Supervize

Supervize je stále více se rozšiřujícím nástrojem profesního růstu, která je velmi často využívána v pomáhajících profesich. Nejčastěji se objevuje v sociální práci a stále více se šíří i ve školství.

Jako supervizorka jsem průvodkyní, která pomáhá jednotlivci, skupině či týmu při vnímání a reflektování profesnich témat. Může se to týkat vlastní práce, vztahů na pracovišti, komunikace v týmu, procesů, nacházení nových řešení u složitých nebo problematických situací, zlepšovat kvalitu péče či práce. 

Supervize je efektivní v boji proti syndromu vyhoření.

Cílem supervize NENÍ hodnotit, ani hledat pochybení. Hlavním úkolem je podpora pracovníků formou:

  • případové supervize - zaměřené na práci s klienty/žáky;
  • týmové supervize - zaměřeno na práci v týmu;
  • manažerské supervize - zaměřeno na roli vedoucího pracovníka.

S klienty hledáme cesty jak by mohlo být jim (nebo jejim klientům/žákům/kolegům, podřízeným) v práci lépe a vše fungovalo.

Supervize je možné realizovat individuálně nebo ve skupině (optimálně do 10 osob). Pro menší týmy je možné využít můj konzultačni prostor.

Obecně platí že je výhodnější (čti efektivnější) dlouhodobá spolupráce s frekvencí 2-3 měsíců.