Kontaktujte nás: pestakova@vevlastnichrukach.cz

Lektorská činnost

Moje lektorské zkušenosti jsem začala budovat v roce 2001, a to především jako externí pracovnice organizací zaměřujících se na:

 • pedagogické pracovníky (v rámci DVPP)
 • sociální pracovníky
 • žáky ZŠ, SŠ
 • studenty univerzit
 • veřejnost.

Jako lektor jsem i garantem akreditací kurzů na MŠMT i MPSV.

V pozici lektorky se držím témat u kterých jsem si svou odbornost ověřila v praxi a v kterých se i nadále vzdělávám.

Zaměruji se zejména na:

 • pedagogickou diagnostiku a spec. pedagog. diagnostiku;
 • preventivní a sebezkušenostní aktivity pro žáky;
 • pedagogické intervence (syndrom CAN, šikana, domácí násilí, rozpad rodiny, specifické vzdělávací potřeby) 
 • finanční gramotnost;
 • techniky aktivního naslouchání;
 • přístup zaměřený na řešení při práci;
 • krizovou intervenci;
 • kariérové poradenství (pro žáky, pedagogogy, sociální pracovníky);
 • koučovací přístup v pomáhajících profesích a ve školství;
 • vedení poradenského rozhovoru;
 • podpora žáků/klientů se specificými potřebami.

Mým cílem je realizovat vzdělávání "na míru" potřebám zadavatele a tak se vždy zajímám co by mělo být výsledkem společně stráveného času. 

Součástí mého působení je i případná externí metodická podpora v oblasti školství, či v sociálních službách. Tato spolupráce je vždy zasmluvněna s jasně nastavenými výstupy kterou jsou výsledkem společné dohody.